เครื่องตัดสติกเกอร์ Mimaki CG-130Fx

เครื่องตัดสติกเกอร์และเครื่องพล็อตเตอร์ที่ให้ความแม่นยำสูง

เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น รองรับงานหน้ากว้างสูงสุด 128 cm.
รวมถึงงานไดคัทสติกเกอร์ที่ให้ความเที่ยงตรงสูงสุด

Visitors: 17,854