งานเครื่องพิมพ์ผ้า

พิมพ์ผ้าธง (ผ้าดับเบิ้ลไซต์), พิมพ์ผ้าตู้ไฟ (ผ้าแบล็คริส), พิมพ์เป็นรูๆ (ผ้าชิฟฟ้อน)

 

 

Visitors: 17,854