อาคารพระเจ้าอวยพร

อาคารพระเจ้าอวยพร

เป็นโรงงานหลังที่สองที่พระเจ้าอวยพรให้กับเรา เป็นคารคาร 4 ชั้น ใช้ทำการผลิดงานพิมพ์ UV พิมพ์งานลงบนวัสดุแบบแผ่นได้โดยตรงไม่ว่าจะเป็น Banner, กระจก, ไม้, เหล็ก, ฟิล์ม, อลูมิเนียม , พลาสวูด และงานขุดเจาะ ตัดตัวอักษร และยังเป็นที่พักของพนักงาน

เครื่องจักร

1.เครื่องพิมพ์ UV   NEO TITAN 2504D-W2V    1  ตัว

2.เครื่อง CNC ( ขุด เจาะ ตัด ตัวอักษร )  MILROUTER  HF    48      1  ตัว

Visitors: 17,854