บ้านพระเจ้าอวยพร

บ้านพระเจ้าอวยพร

เป็นโรงงานหลังแรกที่พระเจ้าอวยพรให้กับเรา เป็นอาคารสำนักงานและทำการผลิตงานการพิมพ์ทุกชนิด
 
เครื่องจักร
 
1. Mimaki SWJ-320 S4          2  ตัว
2. Mimaki JV5-160 S             2  ตัว
3. Epson Surecolor C50670    1  ตัว
4. Mimaki CG-130 FX             2  ตัว
5. Smooth Laminator             1  ตัว
Visitors: 17,854